Disciplinska komisija

Disciplinski pravilnik Sportskih igara mladih propisuje pravila ponašanja, način pokretanja I sprovođenje disciplinskog postupka, utvrđivanja odgovornosti, vrste odluka kao i sankcije za: takmičare, koordinatore takmičenja, koordinatore sportova, sudije i zapisničare, gradske koordinatore, ako tokom obavljanja svoje sportske delatnosti i aktivnosti povrede odredbe Pravilnika ili na bilo koji drugi način narušavaju ugled Igara i takmičenja.

Svrha disciplinskog kažnjavanja učesnika projekta pomaže pravilnom vaspitanju dece i mladih ali i ostalih učesnika i da osigura pravilnu primenu propisa SIMa kao i da utiče na počinitelje i ostale osobe na koje se odnose ove odredbe da ne čine prekršaje.

Dužnost da vode računa o poštovanju i primeni odredbi Pravilnika odgovorna je Disciplinska komisija SIM, ali i koordinatori takmičenja, gradski koordinatori kao I koordinatori sportova. Disciplinska komisija SIM je tročplani organ koju čine predsednik i dva člana komisije. Predsednik komisije je: Jovan Janković, a članovi komisije su: Nikola Stanković i Stefan Juzbašić.

Žalbe se podnose pisanim putem, najkasnije o roku od 24h od dana uočene nepravilnosti koja mora biti unesena u zapisnik pri zaključivanju istog a nakon završene utakmice.

Protiv odluke Disciplinske komisije SIM može se izjaviti žalba nadzornom organu SIM. Žalba se podnosi pismenim putem o roku od 24 sata od prijema odluke Disciplinske komisije SIM.

Žalbu možete dostaviti na:

[email protected]