Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019

  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019
  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019
  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019
  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019
  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019
  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019
  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019
  • Turnir u uličnoj košarci – Sremska Mitrovica, 17. maj 2019