Atletika: Trka na 60m

Popularno nazvana kraljica sportova, atletika je jedna od najraširenijih sportskih grana.

Atletika: Trka na 60m

Član 1.

Takmičenje se održava po pravilima utvrđenim ovim pravilnikom i po pravilima Nacionalnog atletskog saveza.

Član 2.

Takmičenje se održava u pojedinačnoj konkurenciji.

Član 3.

Pravo nastupa na samim utakmicama utvrđuje zapisničar i/ili koordinator sporta pre početka meča, uz prisustvo predstavnika ekipa:

- identitet se utvrđuje bilo kojim dokumentom sa slikom (pasoš, đačka knjižica,

sportska legitimacija i sl) a u nedostatku istih kopijom Izvoda iz matične knjige rođenih.

Član 4.

Start trke treba biti obeležen linijom bele boje širine pet centimetara.

Član 5.

Znak za početak trke je zvižduk iz sudijske pištaljke ili odabranog startnog uređaja i to tek nakon što se starter uveri da su svi takmičari nepomični i u korektnom startnom položaju.

Član 6.Takmičari kreću iz visokog starta. Za start se izriču komande: „priprema“, „pozor“ i kad se svi takmičari umire starter daje znak za početak trke.

Član 7.

Ako iz bilo kog razloga starter nije zadovoljan pripremom starta i nakon što se takmičari nalaze na svojim mestima, izdaje naređenje da se takmičari odmaknu od linije a pomoćnici startera ih ponovo postavljaju na liniju okupljanja. Nakon komande

„priprema“ takmičar mora zauzeti položaj potpuno unutar svoje staze a iza startne linije. Na komandu „pozor“ takmičar se mora konačno pripremiti za startni znak. Takmičar ne sme dodirivati svojim stopalima startnu liniju dok je u položaju iz faze „pozor“.

Član 8.

Zbog prvog preuranjenog starta takmičari neće biti diskvalifikovani i u ovom slučaju se ne primenjuje pravo diskvalifikacije. Međutim, ukoliko isti takmičar ponovi preuranjeni start/prestup biće diskvalifikovan.

Član 9.

Takmičar koji se gura ili ometa drugog takmičara može se diskvalifikovati. Sudija ima pravo da zatraži ponavljanje trke bez diskavlifikacije takmičara.

Član 10.

Takmičar mora trčati od starta do cilja u stazi koja mu je dodeljena i koja je obeležena. U slučaju da tokom trke takmičar slučajno nagazi liniju svoje staze a time ne ometa ostale takmičare u ostalim stazama neće biti diskvalifikovan. U slučaju da takmičar očigledno pređe u suprotnu stazu sa ciljem ometanja susednog takmičara, biće diskvalifikovan.

Član 11.

Ukoliko postoji više trka u jednoj kategoriji, plasman za dalje takmičenje se gleda na osnovu postignutog vremena.