Atletika: Trka na 60m

Popularno nazvana kraljica sportova, atletika je jedna od najraširenijih sportskih grana.

Atletika: Trka na 60m

Takmičenje se održava po pravilima utvrđenim ovim pravilnikom i pravilima koje je utvrdio Savez školskog sporta Srbije.

Takmičenje se održava u pojedinačnoj konkurenciji. Pravo nastupa i sistem takmičenja određuje Vođa trke/takmičenja.

Start trke treba biti obeležen linijom bele boje širine pet centimetara.

Znak za početak trke je zvižduk iz sudijske pištaljke ili odabranog uređaja i to tek nakon što se starter uveri da su svi takmičari nepomični i u korektnom startnom položajuTakmičari kreću iz visokog starta. Za start se izriču komande: „Priprema“, „Pozor“ i kad se svi takmičari umire starter daje znak za početak trke.


Ako iz bilo kog razloga starter nije zadovoljan pripremom starta i nakon što se takmičari nalaze na svojim mestima, izdaje naređenje da se takmičari odmaknu od linije a pomoćnici startera ih ponovo postavljaju na liniju okupljanja. Nakon komande „Priprema“ takmičar mora zauzeti položaj potpuno unutar svoje staze a iza startne linije. Na komandu „Pozor“ takmičar se mora konačno pripremiti za startni znak. Takmičar ne sme dodirivati svojim stopalima startnu liniju dok je u položaju iz faze „Pozor“.

Zbog prvog preuranjenog starta takmičari neće biti diskvalifikovani i u ovom slučaju se ne primenjuje pravo diskvalifikacije. Međutim, ukoliko isti takmičar ponovi preuranjeni start/prestup biće diskvalifikovan.

Takmičar koji se gura ili ometa drugog takmičara može se diskvalifikovati. Sudija ima pravo da zatraži ponavljanje trke bez diskavlifikacije takmičara.

Takmičar mora trčati od starta do cilja u stazi koja mu je dodeljena i koja je obeležena. U slučaju da tokom trke takmičar slučajno nagazi liniju svoje staze a time ne ometaju ostale takmičare u ostalim stazama neće biti diskvalifikovan. U slučaju da takmičari očigledno pređu u suprotnu stazu sa ciljem ometanja susednog takmičara isti će biti diskvalifikovan.

Identitet takmičara utvrđuje se pre početka same trke i to: 
- bilo kojim dokumentom sa slikom (pasoš, đačka knjižica, sportska legitimacija i sl) a u nedostatku istig kopijom Izvoda iz matične knjige državljana ili Matične knjige rođenih.